משחקים 10: משחקים ברשת
שם המשחק:

הילד עם ראש בלון - Balloon-Headed Boy

באתר משחקים 10

משחקים דומים
The file GameImages/ doesn't seem to be an image.